Luyện thi iGCSE

Cambridge IGCSE là chứng chỉ Quốc tế phổ biến nhất trên Thế giới dành cho học sinh ở độ tuổi từ 14 – 16. Chứng chỉ này được công nhận bởi các trường Đại học và các nhà tuyển dụng hàng đầu thế giới. Đồng thời, đây là tấm “hộ chiếu” quốc tế dẫn đến thành công cho con đường học tập của các em học sinh sau này. Chương trình ôn luyện thi chứng chỉ iGCSE của trung tâm RVi Hanoi sẽ cung cấp cho các em những kiến thức và kỹ năng cần thiết để các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quốc tế này.

IGCSE

Chương trình đào tạo và giảng dạy IGCSE của RVi Hanoi

 Mở rộng kiến thức và củng cố những gì học viên đã học ở trường.

  • Giúp học viên áp dụng những kỹ năng tư duy phản biện, tiếp cận những vấn đề phức tạp và đưa ra những quyết định hợp lý
  • Hướng dẫn cách làm thế nào để làm tốt bài thi trong kỳ thi IGCSE
  • Thực hành mở rộng với những loại câu hỏi được đúc kết trong IGCSE.
  • Các buổi dạy kèm nhằm hướng dẫn học viên phân tích và nắm vững các kỹ năng cần thiết để ghi điểm tốt.

 Chương trình giảng dạy IGCSE của RVi Hanoi cung cấp lộ trình đa dạng cho người học thích ứng được với mọi kỹ năng cần thiết, kể cả đối với những học sinh – Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất.

Chương trình này được thiết kế nhằm hỗ trợ các trường học xây dựng một hệ thống chương trình giảng dạy trên nhu cầu và mong muốn cụ thể của các bạn học sinh. Bắt đầu với nền tảng của những môn học cốt lõi, học sinh sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi tiếp cận với những góc nhìn rộng lớn và đa chiều. Khuyến khích học sinh chủ động bắt nhịp với các môn học và tạo ra sự kết nối, tương tác giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, học sinh với môn học – đó chính là mục đích cơ bản của chương trình này.