HỌC VIỆN CÔNG LẬP REPUBLIC POLYTECHNIC
HỌC VIỆN QUẢN LÝ TOÀN CẦU SP JAIN

slider

Trường đối tác của RVi tại Singapore :  RVi Centre Hanoi là đại diện chính thức của rất nhiều trường Đại học hàng đầu của Singapore cũng như các trường Trung học và các trường Cao đẳng được lựa chọn bởi nhiều sinh viên quốc tế. Trường đối tác của RVi tại Singapore có thể giúp các bạn học sinh, sinh viên mong muốn du học tại Singapore ghi danh vào những trường phù hợp nhất với trình độ và khả năng tài chính của bạn.

Dưới đây là danh sách các trường đối tác của RVi tại Singapore :

Học viện Công lập Republic Polytechnic, Học viện nghệ thuật NANYANG, Học viện Quản lý Singapore, Học viện PSB, Học viện Quản lý Toàn cầu SP Jain, Học viện kế toán SAA-GE … 

TẬP ĐOÀN ASG – AMERICAN SCHOLAR GROUPS
HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT NANYANG – NAFA
HỌC VIỆN QUẢN LÝ SINGAPORE – SIM
HỌC VIỆN PSB
HỌC VIỆN KẾ TOÁN SAA – GE