Các chương trình nền tảng Super Me theo từng cấp độ là chương trình nền tảng quan trọng nhất. Chương trình giúp học sinh gia tăng kiến thức đặc biệt là phát triển ngôn ngữ theo từng cấp độ một cách khoa học. Việc học các môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh sẽ giúp các em làm phong phú và đa dạng thêm vốn từ do có sự tương đồng về mặt kiến thức với các môn các em đang theo học ở trường. Trên cơ sở đó việc ứng dụng ngoại ngữ trong đời sống cũng như trong học tập sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

SUPER ME Flyer chương trình dành cho học sinh lớp 3, 4. Chương trình giảng dạy bao gồm các bài học lý thuyết và thực hành theo chương trình lớp 3,4 của bộ giáo dục Singapore. Mục đích của chương trình là giúp học sinh bước đầu làm quen và tiếp cận với một chương trình học chuẩn quốc tế phục vụ cho mục đích du học ngay từ cấp Trung học cơ sở và từng bước trang bị kiến thức nền tảng cơ bản trước khi tham gia vào các khóa học cao hơn.

Chương trình gồm 3 môn học là Tiếng Anh, Toán được giảng dạy bằng tiếng Anh trong vòng 120 giờ. Vì sao học sinh phải học môn Toán bằng tiếng Anh ngay từ cấp Tiểu học, là vì 2 môn học này là những môn thi đầu vào bắt buộc của hầu hết các kỳ thi quốc tế quan trọng phục vụ mục đích du học trong tương lai. Vì vậy đây là chương trình rất hữu ích đối với học sinh bậc Tiểu học.

  • Môn học: Toán, Tiếng Anh
  • Thời lượng: 120 tiếng 
  • Thời gian học: 09:00 – 21:00  
  • Giáo viên: 100% nước ngoài
  • Giáo trình: Theo giáo trình của BGD Singapore

 

 • Môn học: Toán, Tiếng Anh
 • Thời lượng: 120 tiếng
 • Thời gian học: 09:00 – 21:00 
 • Giáo viên: 100% nước ngoài
 • Giáo trình: Theo giáo trình của BGD Singapore
 • Môn học: Toán, Khoa học và Tiếng Anh
 • Thời lượng: 240 tiếng
 • Thời gian học: 09:00 – 21:00 
 • Giáo viên: 100% nước ngoài
 • Giáo trình: Theo giáo trình của BGD Singapore
 • Môn học: Toán, Khoa học và Tiếng Anh
 • Thời lượng: 240 tiếng
 • Thời gian học: 09:00 – 21:00 
 • Giáo viên: 100% nước ngoài
 • Giáo trình: Theo giáo trình của BGD Singapore

Cả 3 môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh trong vòng 240 giờ, học sinh được trau dồi phát triển ngôn ngữ, trang bị kiến thức quan trọng cho các môn toán và khoa học. Bên cạnh đó, các môn học này cũng là một trong những môn thi đầu vào bắt buộc của hầu hết các kỳ thi quan trọng sau này. Đây là chương trình học tập rất hữu ích, mang đến cho học sinh những cơ hội được tiếp cận với chương trình học tập và tài liệu đạt chuẩn quốc tế, hữu ích cho mục đích du học trong tương lai.

Rất nhiều học sinh nhỏ tuổi của trung tâm đã chọn học chương trình này để làm quen với các kiến thức cần thiết trước khi các em tham gia các khoá học lớp 7, 8 và khoá luyện thi học bổng ASEAN/ A*STAR, và cao hơn nữa. Thực tế, các bài học đều lấy học sinh làm trung tâm nên các em có thể phát triển được các kỹ năng quan trọng như giao tiếp, thuyết trình và kỹ năng vấn đáp.

 • Môn học: Toán, Khoa học và Tiếng Anh
 • Thời lượng: 240 tiếng
 • Thời gian học: 09:00 – 21:00 
 • Giáo viên: 100% nước ngoài
 • Giáo trình: Theo giáo trình của BGD Singapore
 • Môn học: Toán, Khoa học và Tiếng Anh
 • Thời lượng: 240 tiếng
 • Thời gian học: 09:00 – 21:00 
 • Giáo viên: 100% nước ngoài
 • Giáo trình: Theo giáo trình của BGD Singapore
 • Môn học: Toán, Khoa học và Tiếng Anh
 • Thời lượng: 240 tiếng
 • Thời gian học: 09:00 – 21:00 
 • Giáo viên: 100% nước ngoài
 • Giáo trình: Theo giáo trình của BGD Singapore
 • Môn học: Toán, Khoa học và Tiếng Anh
 • Thời lượng: 240 tiếng
 • Thời gian học: 09:00 – 21:00 
 • Giáo viên: 100% nước ngoài
 • Giáo trình: Theo giáo trình của BGD Singapore